torsdag 22. august 2013

DNA test

Det er nå mulig å DNA-teste tibbene for en type PRA, nemlig PRA3. Vi sendte inn DNA-tester for tre av hundene våre, Milo, Iben og Sofie, og i dag kom svaret; de er alle tre FRI! :) Dvs at de hverken er bærere eller vil utvikle denne typen av PRA.

Dette er tatt fra NMHK-Tibetansk spaniels hjemmeside:

"AHT Animal Health Trust i England har nå klart å lokalisere et PRA - Progressiv Retinal Atrofi - gen på Tibetansk Spaniel. Det genet som er lokalisert kalles for PRA-3. AHT mener at det finnes minst ett til gen som kan forårsake PRA..."

"... Dette genet som nå er funnet, PRA 3, regnes med å dekke ca 60 % av mutasjonene som forårsaker PRA. I og med at PRA3 "kun" dekker 60 %, er det viktig at vi fortsetter med å øyenlyse hundene våre da det kan finnes andre mutasjoner. Det er også viktig for å avdekke andre øyensykdommer som bl.a katarakt, øyehår, entropion osv."

Jeg håper folk vil støtte opp om denne testen. Selv om det mest sannsynlig finnes enda en type PRA som det ikke er funnet genet til ennå, så vet vi jo litt mere om hva våre hunder er bærere av. Og kanskje vil disse testene som vi nå sender inn, bidra til nye gjennombrudd?

Ingen kommentarer: